Wnętrze zespołu mieszkaniowego „Pod Brzozami”

 

 

Wnętrze zespołu mieszkaniowego „Pod Brzozami”
FAZA: zrealizowany
AUTORZY: Marek Budzyński, Zbigniew Badowski, Urszula Lewa; projekt zieleni: Barbara Kraus-Galińska
ROK:2011