Plan zagospodarowania Skierdy

 

 

Plan zagospodarowania Skierdy
przekształcenie terenów wsi w teren mieszkaniowy; indywidualna parcelacja terenów wiejskich w skoncentrowane „miasteczko”
FAZA: projekt
AUTORZY: Marek Budzyński, Zbigniew Badowski
ROK: 1983