„Pod Brzozami” przy al. KEN w Warszawie

„Pod Brzozami” przy Al.KEN
Zabudowa mieszkaniowa z usługami na 290 mieszkań na Ursynowie w Warszawie
FAZA: zrealizowany
AUTORZY: Marek Budzyński, Zbigniew Badowski, Urszula Lewa
ROK:2011

 

Idea

Zespół usytuowany na narożniku al.KEN i ul.Płaskowickiej posiada stronę miejską – w formie pierzei ulic z usługami na parterze i wyjściami ewakuacyjnymi z klatek schodowych oraz stronę przyrodniczą – zielony dziedziniec przylegający do osiedla Imielin. Fasada miejska i przestrzeń nią ograniczona to przestrzeń publiczna, kulturowa, sprzyjająca integracji w ramach życia miejskiego, podbudowująca je i służąca uzyskaniu ciągłości miejskiej alei KEN. Dziedziniec to przestrzeń prywatna, zielona, dająca możliwość izolacji od uciążliwości miasta, maksymalnie włączająca się w podtrzymanie funkcjonowania biosfery. Według tej zasady rozwiązania przestrzenne łączą dążenie do maksymalnego wykorzystania terenu z zachowaniem standardu życia mieszkańców, w ramach istniejących ograniczeń. Bryła budynku jest prostym rezultatem pierzejowej linii zabudowy i ograniczenia wysokości budynków z uwagi na zacienianie jednostronnych mieszkań zabudowy istniejącej. Dachy zaprojektowano jako „zielone” z brzozami na trzonach wind. Stanowią wstępną retencję wód opadowych i wraz ze zbiornikiem „naturalnym” retencyjnym i podziemnym stanowią częściowe, zgodnie z wytycznymi MPWiK, zatrzymanie wód opadowych na terenie działki. Część dachów zagospodarowano na zielone tarasy, część jako dach zielony ekstensywny nieużytkowy. Zielone wnętrza zespołu Pod Brzozami I i II są powiązane kompozycyjnie i przestrzennie osią spacerową prowadzącą przez mostek nad „drogą konieczną” dzielącą dwa etapy założenia. Dążąc do minimalizacji wykopów przyjęto maksymalne uniesienie terenu od strony Al. KEN. Założono maksymalne zatrzymanie ziemi na terenie inwestycji. Na dachu garażu podziemnego zaprojektowano ogród rekreacyjny.  Woda deszczowa z dachów budynków o wysokości do 5 kondygnacji odprowadzana jest rurami spustowymi zewnętrznymi do „suchych strumieni” w ogrodzie rekreacyjnym. Z dachów wyższych – rurami wewnętrznymi do kanalizacji deszczowej. Mieszkania otwierają się balkonami na zielony dziedziniec, a od strony południowej posiadają ogrody zimowe, z uwagi na uciążliwość akustyczną ul. Płaskowickiej oraz potencjalną uciążliwość akustyczną budowy autostrady w liniach rozgraniczających tej ulicy.

Architektura, Projekt zagospodarowania terenu – Marek Budzyński , Zbigniew Badowski, Urszula Lewa; współpraca: Krystyna Ilmurzyńska, Marianna Mikołajczak, Piotr Hardecki, Mateusz Herbst, Beata Świeboda

Konstrukcja – Krzysztof Guraj, KONBUD; Instalacje sanitarne, Przyłącza sanitarne i odwodnienie terenu – Pracownia Projektowa “DOM”,  Jerzy Rotowski, Andrzej Jagodziński, Barbara Stolarska-Nowak , Anna Zychman, Anna Łazarek , Krystyna Robakowska; Instalacja elektryczna, Sieci elektroenergetyczne – Jarosław Derlacki, ELDER; Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa – Jan Frasunkiewicz; Akustyka budowlana – Jan Dodacki, AKOD; p.poż – Jerzy Jakimczuk ; Układ wodny, zieleń – ABIES: Barbara Kraus–Galińska,  Monika Wesołkowska, Magdalena Wnęk