Kampus Uniwersytetu w BiaƂymstoku

 

 

Kampus Uniwersytetu w BiaƂymstoku
FAZA: zrealizowany
AUTORZY: Marek BudzyƄski, Krystyna IlmurzyƄska, Zbigniew Badowski; proj.zieleni: Magdalena Ć»yƂka, nadzĂłr autorski nad realizacją zieleni: Barbara Kraus-GaliƄska
ROK: 2009-2014