Kampus Uniwersytetu w Białymstoku

 

 

Kampus Uniwersytetu w Białymstoku
FAZA: zrealizowany
AUTORZY: Marek Budzyński, Krystyna Ilmurzyńska, Zbigniew Badowski; proj.zieleni: Magdalena Żyłka, nadzór autorski nad realizacją zieleni: Barbara Kraus-Galińska
ROK: 2009-2014