Europejskie Centrum Geologiczne UW w Chęcinach

 

 

Europejskie Centrum Geologiczne UW w Chęcinach
FAZA: konkurs, 1 nagroda
AUTORZY: Marek Budzyński, Krystyna Ilmurzyńska, Zbigniew Badowski
ROK: 2012