Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

 

 

Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
FAZA: konkurs
AUTORZY: Marek Budzyński, Piotr Kowalczyk; proj. zieleni Tomasz Chyliński
ROK: 2002